(028)62728451 - 0905759072 - 01682834836

Bảng giá nệm Liên Á khuyến mãi mới nhất

Thứ tư, 26/10/2016, 16:07 GMT+7
Bảng giá nệm Liên Á khuyến mãi mới nhất

Bảng giá nệm Liên Á khuyến mãi mới nhất

Bảng giá nệm Liên Á mới nhất năm 2018 gồm các sản phẩm nệm cao su, nệm lò xo, nệm bông ép Liên Á khuyến mãi được cập nhật mới nhất tại Thế Giới Nệm Vip.

Bảng giá nệm Liên Á khuyến mãi được cập nhật mới nhất gồm các sản phẩm nệm cao su Liên Á: Classic, LA Dome, 5zone, Legend và Mliving; Nệm lò xo Liên Á: Inizo, Bello, Cassaro, Cassaro Flame Retardant, Cocoon, Cocoon Premium; Nệm bông ép Liên Á Mliving. Thế giới nệm Vip khuyến mãi chiết khấu % + quà tặng cho khách hàng dựa vào bảng giá niêm yết của công ty đang được áp dụng tại các đại lý nệm Liên Á từ khu vực Bình Định trở vào Nam.

>> Xem chi tiết tất cả các sản phẩm nệm Liên Á khuyến mãi

Hoặc gọi điện để được thông tin chi tiết nhất

so-dien-thoai-ban-telephone-the-gioi-nem-vip so-dien-thoai-di-dong-mobifone-0905759072-lien-he-the-gioi-nem-vip

so-dien-thoai-di-dong-vinaphone-0947524288-lien-he-the-gioi-nem-vip so-dien-thoai-di-dong-viettel-01682834836-lien-he-the-gioi-nem-vip

1. Bảng giá nệm cao su Liên Á. Xem chi tiết thông tin các sản phẩm cao su Liên Á tại đây

bang-gia-nem-cao-su-lien-a-classic

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM CAO SU LIÊN Á CLASSIC

 • Bảng giá nệm cao su Liên Á Classic 1m8
 • 180 x 200 x 5cm - 7.220.000
 • 180 x 200 x 10cm - 11.030.000
 • 180 x 200 x 15cm - 16.320.000
 • 180 x 200 x 20cm - 24.050.000
 • Bảng giá nệm cao su Liên Á Classic 1m6
 • 160 x 200 x 5cm - 6.370.000
 • 160 x 200 x 10cm - 9.710.000
 • 160 x 200 x 15cm - 14.000.000
 • 160 x 200 x 20cm - 21.100.000
 • Bảng giá nệm cao su Liên Á Classic 1m4
 • 140 x 200 x 5cm - 5.840.000
 • 140 x 200 x 10cm - 8.920.000
 • 140 x 200 x 15cm - 12.740.000
 • Bảng giá nệm cao su Liên Á Classic 1m2
 • 120 x 200 x 5cm - 5.200.000
 • 120 x 200 x 10cm - 7.700.000
 • 120 x 200 x 15cm - 11.860.000
 • Bảng giá nệm cao su Liên Á Classic 1m
 • 100 x 200 x 5cm - 4.750.000
 • 100 x 200 x 10cm - 6.720.000
 • - Loại: Nệm cao su 1 mặt lỗ nhỏ
 • - Bảo hành: 10 năm

- Đang khuyến mãi

xem-chi-tiet-nem-lien-a-classic

bang-gia-nem-cao-su-lien-a-la-dome

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM CAO SU LIÊN Á LA DOME

 • Bảng giá nệm cao su Liên Á LA Dome 1m8
 • 180 x 200 x 10cm - 14.850.000
 • 180 x 200 x 15cm - 22.030.000
 • Bảng giá nệm cao su Liên Á LA Dome 1m6
 • 160 x 200 x 10cm - 12.990.000
 • 160 x 200 x 15cm - 18.900.000
 • Bảng giá nệm cao su Liên Á LA Dome 1m4
 • 140 x 200 x 10cm - 12.000.000
 • 140 x 200 x 15cm - 17.200.000
 • Bảng giá nệm cao su Liên Á LA Dome 1m2
 • 120 x 200 x 10cm - 10.400.000
 • 120 x 200 x 15cm - 16.000.000
 • Bảng giá nệm cao su Liên Á LA Dome 1m
 • 100 x 200 x 10cm - 9.050.000
 • - Loại: Nệm cao su 1 mặt lỗ nhỏ
 • - Bảo hành: 12 năm

Đang khuyến mãi

xem-chi-tiet-nem-lien-a-la-dome

bang-gia-nem-cao-su-lien-a-5-zone

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM CAO SU LIÊN Á 5 ZONE

 • 160 x 200 x 10cm - 20.450.000
 • 180 x 200 x 10cm - 23.230.000
 • 160 x 200 x 15cm - 29.500.000
 • 180 x 200 x 15cm - 32.000.000
 • - Loại: Nệm cao su 2 mặt lỗ nhỏ
 • - Bảo hành: 10 năm

- Đang khuyến mãi

xem-chi-tiet-nem-lien-a-5-zone

bang-gia-nem-cao-su-lien-a-mliving

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM CAO SU LIÊN Á GẤP 3 MLIVING

CÔNG TY LIÊN Á KHÔNG CÒN SẢN XUẤT

 • 100 x 200 x 5cm - 5.730.000
 • 120 x 200 x 5cm - 6.310.000
 • 140 x 200 x 5cm - 6.900.000
 • 150 x 190 x 5cm - 7.070.000
 • 160 x 200 x 5cm - 7.610.000
 • 180 x 200 x 5cm - 8.690.000
 • 100 x 200 x 10cm - 5.990.000
 • 120 x 200 x 10cm - 6.610.000
 • 140 x 200 x 10cm - 7.260.000
 • 160 x 200 x 10cm - 7.970.000
 • 180 x 200 x 10cm - 8.950.000
 • - Loại: Nệm cao su gấp 3
 • - Bảo hành: 07 năm

Đang khuyến mãi

xem-chi-tiet-nem-lien-a-gap-3-mliving

bang-gia-nem-cao-su-lien-a-legend

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM CAO SU LIÊN Á LEGEND

 • 120 x 200 x 15cm - 20.000.000
 • 150 x 190 x 15cm - 21.000.000
 • 150 x 200 x 15cm - 21.800.000
 • 160 x 200 x 15cm - 23.600.000
 • 180 x 190 x 15cm - 27.500.000
 • - Loại: Nệm nệm cao su 2 mặt lỗ nhỏ
 • - Bảo hành: 10 năm

Đang khuyến mãi

xem-chi-tiet-nem-lien-a-legend

2. Bảng giá nệm lò xo Liên Á. Xem chi tiết thông tin các sản phẩm lò xo Liên Á tại đây

bang-gia-nem-lo-xo-lien-a-inizo

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM LÒ XO LIÊN Á INIZO

CÔNG TY LIÊN Á KHÔNG CÒN SẢN XUẤT

 • 100 x 200 x 21cm - 1.810.000
 • 120 x 200 x 21cm - 1.910.000
 • 140 x 200 x 21cm - 2.050.000
 • 150 x 190 x 21cm - 2.160.000
 • 160 x 200 x 21cm - 2.200.000
 • 180 x 200 x 21cm - 2.450.000
 • - Loại: Nệm lò xo liên kết
 • - Bảo hành: 05 năm

- Đang khuyến mãi

xem-chi-tiet-nem-lien-a-inizo

bang-gia-nem-lo-xo-lien-a-bello

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM LÒ XO LIÊN Á BELLO

 • 100 x 200 x 22cm - 2.360.000
 • 120 x 200 x 22cm - 2.590.000
 • 140 x 200 x 22cm - 2.820.000
 • 150 x 190 x 22cm - 2.910.000
 • 155 x 195 x 22cm - 2.950.000
 • 160 x 200 x 22cm - 2.950.000
 • 180 x 200 x 22cm - 3.360.000
 • - Loại: Nệm lò xo liên kết
 • - Bảo hành: 07 năm

Đang khuyến mãi

xem-chi-tiet-nem-lien-a-bello

bang-gia-nem-lo-xo-lien-a-cassaro

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM LÒ XO LIÊN Á CASSARO

 • 100 x 200 x 25cm - 2.860.000
 • 120 x 200 x 25cm - 3.170.000
 • 140 x 200 x 25cm - 3.500.000
 • 150 x 190 x 25cm - 3.810.000
 • 155 x 195 x 25cm - 3.910.000
 • 160 x 200 x 25cm - 3.910.000
 • 180 x 200 x 25cm - 4.260.000
 • - Loại: Nệm lò xo liên kết
 • - Bảo hành: 10 năm

- Đang khuyến mãi

xem-chi-tiet-nem-lien-a-cassaro

bang-gia-nem-lo-xo-lien-a-cassaro-flame-retardant

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM LÒ XO LIÊN Á CASSARO FLAME RETARDANT

 • 100 x 200 x 25cm - 3.660.000
 • 120 x 200 x 25cm - 4.040.000
 • 140 x 200 x 25cm - 4.410.000
 • 150 x 190 x 25cm - 4.710.000
 • 155 x 195 x 25cm - 4.750.000
 • 160 x 200 x 25cm - 4.750.000
 • 180 x 200 x 25cm - 5.210.000
 • - Loại: Nệm lò xo liên kết
 • - Bảo hành: 10 năm

Đang khuyến mãi

xem-chi-tiet-nem-lien-a-cassaro-chong-chay

bang-gia-nem-lo-xo-lien-a-cocoon-standard

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM LÒ XO TÚI LIÊN Á COCOON

 • 100 x 200 x 25cm - 5.230.000
 • 120 x 200 x 25cm - 5.750.000
 • 140 x 200 x 25cm - 6.070.000
 • 155 x 195 x 25cm - 6.320.000
 • 160 x 200 x 25cm - 6.320.000
 • 180 x 200 x 25cm - 7.390.000
 • - Loại: Nệm lò xo túi
 • - Bảo hành: 10 năm

Đang khuyến mãi

xem-chi-tiet-nem-lien-a-cocoon-standard

bang-gia-nem-lo-xo-lien-a-cocoon-premium

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM LÒ XO LIÊN Á COCOON PREMIUM

 • 100 x 200 x 27cm - 6.170.000
 • 120 x 200 x 27cm - 6.990.000
 • 140 x 200 x 27cm - 7.760.000
 • 155 x 195 x 27cm - 8.190.000
 • 160 x 200 x 27cm - 8.190.000
 • 180 x 200 x 27cm - 9.840.000
 • - Loại: Nệm lò xo túi
 • - Bảo hành: 10 năm

Đang khuyến mãi

xem-chi-tiet-nem-lien-a-cocoon-premium

3. Bảng giá nệm bông ép Liên Á. Xem chi tiết thông tin sản phẩm bông ép Liên Á tại đây

 

bang-gia-nem-bong-ep-lien-a-mliving

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NỆM BÔNG ÉP GẤP 3 LIÊN Á MLIVING

 • 100 x 200 x 10cm - 2.150.000
 • 120 x 200 x 10cm - 2.350.000
 • 140 x 200 x 10cm - 2.600.000
 • 150 x 190 x 10cm - 2.650.000
 • 155 x 195 x 10cm - 2.750.000
 • 160 x 200 x 10cm - 2.750.000
 • 180 x 200 x 10cm - 3.100.000
 • - Loại: Nệm bông ép gấp 3
 • - Bảo hành: 07 năm

- Đang khuyến mãi

xem-chi-tiet-nem-lien-a-mliving-fiber

Hãy thường xuyên truy cập mục bảng giá nệm của chuyên mục tin tức tại Thế Giới Nệm Vip để có được các thông tin khuyến cũng như sản phẩm mới của các công ty.
>> Xem thêm các sản phẩm khuyến mãi khác tại www.thegioinemvip.com

Người viết : Thegioinemvip.com

ĐỒNG PHÚ
KIM CƯƠNG
LIÊN Á
VẠN THÀNH
CUSCINO
EDENA
EVERHOME
EVERON
HÀN VIỆT HẢI
ƯU VIỆT
DUNLOPILLO
ARTEMIS
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN VIBER & ZALO 24/7 - 01682 834 836
Giờ làm việc : 7:00 - 22:30
THẾ GIỚI NỆM VIP
THẾ GIỚI NỆM VIP